Obvestilo

Vabimo vse naše člane, da s s svojimi idejami in prispevki pomagajo obogatiti spletno stran.

Kategorije

Spoštovani naši člani in simpatizerji sadjarstva.
Po dolgem premoru zaradi COVID-a, nam je bilo letos zopet omogočeno prirediti Sadjarsko razstavo, tokrat v prostorih Osnovne šole Mozirje. Namen je bil dosežen, saj si je razstavo ogledalo več kot 600 učencev iz Osnovnih šol Mozirje, Nazarje in Rečice ob Savinji ter po pregledu Knjige vtisov tudi preko 400 odraslih oseb. Tisti, ki ste prisostvovali otvoritvi boste ob gledanju osvežili spomin na ta lep dogodek, tisti pa ki niste bili prisotni na otvoritvi pa želimo pokazati, kako je bilo lepo.

Brez komentarjev.

Vreme

Vreme

Modre misli

Karkoli narava dela, ničesar ne dela naglo. — Jean Baptiste Monet de Lamarck