Obvestilo

Vabimo vse naše člane, da s s svojimi idejami in prispevki pomagajo obogatiti spletno stran.

Kategorije

NAMEN DRUŠTVA:

• interesno povezovanje ljubiteljev naravi prijaznega sadjarstva
iz vseh občin Zgornje Savinjske doline,

• strokovno izobraževanje članstva,

• osveščanje prebivalstva o pomenu ohranjanja travniških
sadovnjakov kot pomembne sestavine podeželske kulturne dediščine,

• sodelovanje s šolsko mladino in krajevnimi društvi,

• ohranjanje zgodovinskega spomina na zaslužnega pospeševalca
sadjarstva v Mozirju in širši okolici – nadučitelja
Franca Praprotnika (1849 – 1933)

Vreme

Vreme

Modre misli

Največja nagrada za človekov trud ni tisto, kar bo zanj dobil, temveč tisto, kar bo postal. — John Ruskin