Obvestilo

Vabimo vse naše člane, da s s svojimi idejami in prispevki pomagajo obogatiti spletno stran.

Kategorije

Po sklepu UO društva je bila sklicana redna letna skupščina Sadjarskega društva Franca Praprotnika Mozirje 31. januarja 2020 v prostorih Gasilskega doma Mozirje. Pričetek ob 16.00 uri. Kot vedno, je bila udeležba članov in gostov odlična. Saj se je od 106 članov skupščine udeležilo 78 članov, kar je dovolj, da je skupščina lahko zasedala in sprejemala sklepe in ker je bila skupščina volilnega značaja tudi odločala o razrešnici starega UO odbora in izvolila novega. Po vseh poročilih in razpravah so dobili besedo gostje in med drugim se je za dobro delo zahvalil Podžupan Občine Mozirje z željo, da bi še naprej bilo sodelovanje z lokalno skupnostjo tako dobro kot do sedaj. Nato je v imenu in namesto predsednika Čebelarske družine Janeza Goličnika Mozirje podal čestitko in zahvalo za vzorno sodelovanje Jakob Presečnik. Podeljeni sta bili tudi dve priznanji kipec Fraca Praprotnika, ki sta ju prejela: Ivan Rosc  in Anton Vrhovnik.  Zbor je bil zaključen ob 18. uri, nakar je sledila malica in druženje.

Brez komentarjev.

Vreme

Vreme

Modre misli

Misel je kot kopanje vodnjaka – voda je najprej kalna, počasi pa se zbistri. — Kitajski pregovor