Obvestilo

Vabimo vse naše člane, da s s svojimi idejami in prispevki pomagajo obogatiti spletno stran.

Kategorije

]V petek 1. februarja 2019  se je vršil redni občni zbor našega društva z pričetkom ob 16. uri. Prisotnih je bilo 72 članov od 105 vpisanih. Verifikacija je ugotovila, da je skupščina sklepčna in da lahko prične z delom. Izvoljeno je bilo delovno predsedstvo v sestavi Čretnik Roman st. kot predsednik za člana predsedstva pa še Turnšek Mojca in Pahovnik Maja. Izvoljeni sta bili tudi verifikacijska komisija in podpisniki zapisnika. Sledilo je poročilo predsednika  v sliki in besedi in tako prisotnim obudilo spomine na delo v preteklem obdobju.Še prej pa je pozdravil prisotne vse člane društva , podžupana Občine Mozirje in ostale goste, ki so prisostvovali na zboru. Sledila so še poročila blagajnika in nadzornega odbora. Predsednik nadzornega odbora je povedal, da je nadzorni odbor spremljal vse seje Upravnega odbora in tudi delo blagajnika in meni, da je bilo delo vseh organov  vzorno. V nadaljevanju je bil podan še delovni in finančni plan za leto 2019. Brez pripomb so prisotni sprejeli sklepe  in poročila. V nadaljevanju pa je bil za delegata v Zvezo sadjarjev Slovenije izvoljen član Danilo Mravlje, ki bo zastopal naše društvo na sestankih Zveze sadjarjev Slovenije.

Delovni plan je bil poslan vsem članom z vabilom na občni zbor, bomo pa ga objavili tudi na spletni strani, da bi bil viden in dosegljiv v vsakem času.

Za UO SaD FP Mozirje  Stane Kotnik

Brez komentarjev.

Vreme

Vreme

Modre misli

Drevo, mogočno, da ga ne objameš z rokami, vzklije iz drobnega semena. Tempelj, višji od devetih nadstropij, zraste iz prgišča ilovice. Potovanje, dolgo tisoč milj, se začne z enim samim korakom. — Taoistična modrost