Obvestilo

Vabimo vse naše člane, da s s svojimi idejami in prispevki pomagajo obogatiti spletno stran.

Kategorije

V torek, 5. aprila, je  v Šport centru PRODNIK v Juvanju potekalo 2. ocenjevanje sadjevca – tolkca pridelanega pri posameznikih v Zgornji savinjski dolini. Odziv je bil odličen saj je bilo prinešeno preko 70 vzorcev različnega sadjevca. Poleg strokovne komisije so vzorce ocenjevali tudi sami prinesitelji vzorcev. Po posebnem ključu se je potem izračunala končna ocena, ki  pomeni kakšno priznanje dobi posamezni pridelovalec. Do 16 točk ni priznanja, od 16,5 do 18,4 točke je bronasto priznanje, od 18,5 do 20,5 točk je srebrno priznanje, nad 21 točk pa je zlato priznanje. Največje možno število točk je 25.  Po končanem ocenjevanju so vsi že prejeli ocene, dokončna priznanja pa bodo prejeli 2. junija 2011.

Id.. Ime in priimek Kraj bivanja Vrsta točke Vrsta priznanja
57 BEZOVŠEK Peter Lenart pri G.G. 27 jabolčni 16 BRONASTA
62 ERMENC Jože Čeplje 2 jabolčni 16 BRONASTA
45 GOLTNIK Ivan Šmihel 24 mešani 17 BRONASTA
60 GOVEK Peter Okonina 5 A jabolčni 16 BRONASTA
59 HUDEJ Jože Ter 60 jabolčni 16 BRONASTA
3 KLINAR Malika I Ter 71 jabolčni 16 BRONASTA
5 PODLESNIK Jože Dol Suha 12 mešani 17 BRONASTA
19 PUSTOSLEMŠEK Joško Primož 63 jabolčni 16 BRONASTA
52 ROČNIK Marko Podhom 6 mešani 18 BRONASTA
40 TOSTOVRŠNIK Alojz Na Pečeh 6 mešani 16 BRONASTA
34 TROGAR Peter Brezje 15 jabolčni 18 BRONASTA
36 TROGAR Peter Brezje 15 jabolčni 16 BRONASTA
27 ZALESNIK Franc Primož 35 jabolčni 17 BRONASTA
23 BRGLEZ FRANC Radmirje 64 mešani 20 SREBRNA
54 BRINJOVC Anton Brezje 14 jabolčni 21 SREBRNA
14 BURJA Maks Ter 7 mešani 19 SREBRNA
58 FLERE Stanko Pusto Polje 17 jabolčni 21 SREBRNA
41 JURJEVEC Edi Juvanje 1 jabolčni 19 SREBRNA
24 KAKER Florjan Florjan 19 jabolčni 20 SREBRNA
4 KLINAR Malika II Ter 71 jabolčni 21 SREBRNA
65 KOREN Pavel Homec 26 jabolčni 19 SREBRNA
33 MARKUŠ Anton Radegunda 9 jabolčni 19 SREBRNA
22 GOLIČNIK Barbara Lepa Njiva 17 jabolčni 19 SREBRNA
17 PODVRATNIK Anton Lepa Njiva 86 jabolčni 21 SREBRNA
66 POLIČNIK Franc Juvanje 27 jabolčni 21 SREBRNA
49 ŠPEH Franc Krnica 11 mešani 20 SREBRNA
39 TROGAR Peter Brezje 15 jabolčni 19 SREBRNA
2 ZGOJZNIK Franc Nove Loke 12 lesnikovec 19 SREBRNA
47 BREZOVNIK Jože Radegunda 29 mešani 25 ZLATA
53 BRINJOVC Anton Brezje 14 jabolčni 22 ZLATA
13 BURJA Maks Ter 7 mešani 24 ZLATA
63 ERMENC Jože Čeplje 2 jabolčni 25 ZLATA
46 GOLTNIK Ivan Šmihel 24 hrušev 24 ZLATA
16 HRASTNIK Franc Lepa Njiva 23 jabolčni 22 ZLATA
29 KAKER JANEZ Savina 18 jabolčni 23 ZLATA
30 KAKER JANEZ Savina 18 mešani 22 ZLATA
25 KORENJAK Peter Brezje 39 jabolčni 22 ZLATA
32 MARKUŠ Anton Radegunda 9 jabolčni 24 ZLATA
56 NAGLIČ Primož Planina 18 F jabolčni 22 ZLATA
18 PODVRATNIK Lovro Lepa Njiva 86 jabolčni 25 ZLATA
67 POLIČNIK Franc Juvanje 27 jabolčni 24 ZLATA
6 SLAPNIK Frančiška Rovt pod Menino 17 mešani 22 ZLATA
7 SLAPNIK Frančiška Rovt pod Menino 17 mešani 23 ZLATA
48 SOLAR Andrej Primož 61 mešani 24 ZLATA
64 SUHOVERŠNIK Janez Zg. Dol 6 jabolčni 25 ZLATA
35 TROGAR Peter Brezje 15 jabolčni 22 ZLATA
38 TROGAR Peter Brezje 15 jabolčni 24 ZLATA
20 URBANC Peter Lepa Njiva 61 jabolčni 22 ZLATA

Brez komentarjev.

Vreme

Vreme

Modre misli

Ničesar ne pričakujem, zato sem vedno neskončno hvaležen za preproste stvari. — Ralph W. Emerson