Obvestilo

Vabimo vse naše člane, da s s svojimi idejami in prispevki pomagajo obogatiti spletno stran.

Kategorije

OBVESTILO ČLANOM

Spoštovani društveni člani in članice!

Sušno poletje gre h koncu in na vrata že rahlo trka jesen. Čaka nas veliko dela z organizacijo 9. sadjarske razstave, še prej pa strokovna ekskurzija na Kozjansko, zato vas želimo o  tem podrobneje seznaniti, hkrati pa povabiti k aktivnemu sodelovanju.

STROKOVNA EKSKURZIJA

bo letos kombinirana z obiskom Praznika kozjanskega jabolka v Podsredi.

Odhod avtobusa z avtobusne postaje Mozirje bo v  SOBOTO, 8. oktobra ob 8.uri

Ta osrednji praznik slovenskega sadjarstva obiskujemo že vrsto let in vedno smo nad videnim navdušeni.

Pričakujemo, da bo tako tudi letos, zato vas prijazno vabimo k udeležbi!

Najprej bomo ob 10. uri prisostvovali svečani otvoritvi, nato pa si ogledali njihovo razstavo sadja, pa prešanje sadja in pasterizacijo sadnih sokov ter pestro ponudbo oz. trženje kmečkih pridelkov in izdelkov domače obrti na cca 140 stojnicah na podsredškem trgu. V prireditvenem šotoru se bo možno okrepčati z bogato izbiro malic in pijač ( v lastni režiji!).

Okrog 14. ure bomo nadaljevali vožnjo do sadjarske kmetije KRIVEC z vzorno negovanim travniškim sadovnjakom in tudi domačo predelavo sadja.

Po ogledu, pogovoru in izmenjavi sadjarskih izkušenj  bomo na povratku proti domu zavili še v znano  gostilno Kozjanski dvor v Kozjem, kjer nas bo čakalo dobro kosilo, pa tudi kakšen kozarček »rujnega« za zaključek napornega, a z doživetji bogatega dne. Predviden povratek v Mozirje bo do 19. ure!

Stroški prevoza, ogledov in kosila bodo znašali cca 40 eur na osebo pri udeležbi najmanj 40 oseb.

Samoprispevek udeležencev bo po sklepu UO društva polovičen, torej 20 eur na osebo.

Prijave sprejemamo do zasedbe avtobusa na telefon 031/ 276 178 / Plaznik/

Možna in zaželena je tudi udeležba zakonskih partneric!

Ker je že  doslej opaženo veliko zanimanje za letošnjo ekskurzijo, pohitite s prijavo!

SADJARSKA  RAZSTAVA

Ker je zaradi »covidnih« ovir leta 2020 načrtovana  razstava odpadla, se moramo kar najbolj potruditi, da jo po dolgih 4 letih premora zopet pripravimo na že ustaljeni kakovostni ravni. Za to pa bo potrebno aktivno sodelovanje vseh društvenih članov in članic.

Sodelovanje je možno v prispevku sadja, sadnih sladic in pijač za pogostitev, v prostovoljnem delu ali kombinirano, kar pač kdo zmore!

Prosimo vas, da vsak po svojih možnostih in močeh prispeva za razstavo čim več sortnega sadja za razstavne vzorce*, živobarvnega sadja za okrasitev razstavnega prostora ali sočnega sadja za prikaze prešanja šolskim skupinam.

Razstavne vzorce* starih sort vidno označite z naslednjimi podatki: ime in naslov lastnika, domače ime sorte, čas zrelosti /avg., sept., okt.), namen uporabe (N-namizna, K-za krhlje, P- za prešanje,   KB-kombiniran),

Sprejem sadja bo v ponedeljek, 10. oktobra od 10. ure dalje in sicer:

  • za občino Mozirje                                  od 10. do 11. ure,
  • za občini Nazarje in Rečica ob Savinji  od 11. do 12. ure,
  • za občini Gornji Grad in Ljubno             od 12. do 13. ure,
  • za občini Luče in Solčava                      od 13. do 14. ure,
  • za ostale občine izven doline                 od 14. do 15. ure.

OPOMBA: Ker je dovoz do vhoda v razstavni prostor omejen zaradi gradnje prizidka k vrtcu, prav tako pa tudi zmanjšana možnost sočasnega parkiranja večjega števila vozil na parkirišču pred vhodom, smo primorani sprejem sadja organizirati po urnem razporedu. Prosimo za razumevanje!

Za postavljanje in razdiranje razstave bo potrebno veliko pridnih delovnih rok, zato še posebej prosimo za fizično delo sposobne člane, ki vas bomo povabili na pomoč, da sodelovanja ne odrečete!

Za pogostitev cca 150 vabljenih gostov in drugih udeležencev na otvoritvi razstave, ki bo v sredo, 12. okt. ob 16. uri, bomo potrebovali kar precej sadnih »priboljškov« kot so: jabolčni zavitek, sadna pita, pečena jabolka ali hruške, sladki mošt, tolkec.  Za peko in pripravo navedenih sladic in pijač prosimo člane in njihove žene  da kot darovalci-dobrotniki po predhodnem dogovoru priskočite na pomoč.

DELOVNA AKCIJA V UČNEM SADOVNJAKU

V začetku novembra – predvidoma v soboto, 5. 11. od 9.ure dalje– bomo v učnem sadovnjaku Rožnik izvajali sanacijo škode, ki sta jo  med letom povzročila voluhar in suša. Zamenjati bo treba okoli 15 kom  prizadetih ali uničenih sadnih sadik, hkrati pa preveriti ogroženost vseh preostalih  65 sadik v »botrskem« delu učnega sadovnjaka in opraviti preventivno zaščito pred voluharji.

Na delovno akcijo torej vabimo vse »botre« sadnih sadik. S seboj prinesite ustrezno opremo in orodje (rokavice, motiko, lopato), za nadomestne sadike pa bo poskrbelo društvo.

V primeru slabega vremena bo delovna akcija prestavljena, o čemer boste obveščeni po telefonu ali e- pošti.

ČLANARINA!

Zamudnike pri plačilu članarine opominjamo, da to člansko dolžnost opravite ob obisku sadjarske razstave!

SKLEPNO POVABILO!

Upamo, da nam letošnja jesen ne bo  spet zagodla s kakšnimi »covid« omejitvami, da bomo lahko nemoteno izvedli zastavljene planske naloge, zatorej:

*pohitite s prijavami na strokovno ekskurzijo,

*potrudite se za kar najbolj aktivno pomoč pri organizaciji sadjarske razstave,

*ne pozabite na delovno akcijo v učnem sadovnjaku Rožnik in zamudniki – na plačilo

članarine!

S sadjarskimi pozdravi – NAJ RODI!

V Mozirju, 5. 9. 2022

Upravni odbor SaD FP Mozirje

predsednik

Alojz Plaznik

Brez komentarjev.

Vreme

Vreme

Modre misli

Misel je kot kopanje vodnjaka – voda je najprej kalna, počasi pa se zbistri. — Kitajski pregovor