Obvestilo

Vabimo vse naše člane, da s s svojimi idejami in prispevki pomagajo obogatiti spletno stran.

Kategorije

Spoštovani člani Sadjarskega društva F. Praprotnik Mozirje.

Na seji UO, ki je bila 3. 2. 2022  smo sprejeli sklep, da ob letošnjem prikazu rezi sadnega drevja istočasno opravimo tudi redni Občni  zbor. Seznanimo vas o delu društva v preteklem letu in kakšno je finančno stanje društva. Zastavimo program dela v letu 2022 in vse ostalo. Vse bo potekalo v naravi v našem učnem sadovnjaku Podrožnik v Mozirju.Tukaj je tudi na ogled Delovni plan, ki ga je na omenjeni seji sprejel UO društva. Možne so tudi spremembe tako vsebinsko in terminsko, zato pripravite predloge in jih podajte na zboru.

Glejte tudi ZAVIKEK Koledar aktivnosti

Na tej spletni strani bodo objavljene eventualne spremembe če pride slučajno do kakšnih sprememb.

Brez komentarjev.

Vreme

Vreme

Modre misli

Človeško srce, ki je proč od narave, postane trdo. — Standing Bear